Blog

Blog

Tinh dầu quế nguyên chất Quảng Nam

Tinh dầu Quế nguyên chất Quảng Nam Tinh dầu Quế nguyên chất Quảng Nam được chiết xuất từ nguyên liệu gồm có: vỏ, cành và lá Quế. Ở Quảng Nam, mùa thu hoạch Quế là tháng 2-4 và tháng 7-9. Đây là hai mùa cây Quế phát triển rất mạnh, thân chứa nhiều nhựa dễ bóc vỏ và ít gây…

Blog

Công dụng của Sâm Ngọc Linh

Công dụng của Sâm Ngọc Linh Sâm Ngọc Linh có các hợp chất dược tính nào? Saponin có trong sâm, là hợp chất quan trọng nhất quyết định đến việc đánh giá công dụng của Sâm đối với sức khỏe. Sâm Ngọc Linh là một trong những cây sâm có hàm lượng saponin cao nhất (khoảng 12-15%) Thân rễ và…

Blog

Sâm Ngọc Linh Quảng Nam

Sâm Ngọc Linh Quảng Nam và các tên gọi Sâm Trúc – vì thân nó có đốt như cây trúc và tiết ra sâm. Củ Gải Rọm conhay cây thuốc giấu – tại vì quý hiếm nên người Xê Đăng bảo nhau giấu để dùng. Năm 1973 theo nhu cầu làm thuốc cho bộ đội, Khu Y Tế Trung Bộ cử…

Chuyên mục