Blog

Viết về Quảng Nam

Trà My, một ngày đầu tháng Năm.

Có vài người mình quen, họ chưa bao giờ hoặc không bao giờ muốn đi đâu đó một mình, vì không chịu được sự đơn độc. Nhưng có người lâu ngày được trốn khỏi Thành Phố, đi một quãng đường thật xa, làm một việc gì đó đơn độc lại là một cách khiến họ trở nên gần gủi và…

Chuyên mục